Avdelning

Group Finance

Connect

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Group Finance ansvarar för de ekonomiska processerna på PayEx. Vi arbetar nära verksamheten och agerar rådgivare för att säkerställa att vi följer gällande regelverk och rutiner. 

Det innebär bland annat att ta fram all intern rapportering, likviditetsprognoser, regulatorisk rapportering till Finansinspektionen och löpande bokföring – för att nämna några av de aktiviteter vi utför.

För att nå våra mål behöver vi flera olika kompetenser och en mångfald av personlighetsdrag och egenskaper. Inom Group Finance arbetar Accounting managers, Accountants, Business controllers och Treasurers.

Accounting managers ansvarar för redovisningen utförs enligt rådande regler och principer. Accountants arbetar med bokföring och avstämning av balanskonton, samt ansvar för hanteringen av leverantörsfakturor.

Business controllers analyserar resultat  från produktområden, funktioner, all intern rapportering, budgetering, prognoser och lönsamhet. Treasurers är ansvariga för cash management-arbetet samt 

för kartläggning och uppföljning av de finansiella risker som faller inom treasury området.

Vi är fyra olika team inom Group Finance och tillsammans finns vi representerade i alla fyra länder Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Funktionen rapporterar till CFO (Chief Financial Officer).

 

 

Utveckling och karriär

Det är din drivkraft och dina intressen som är avgörande för hur din utveckling på PayEx kommer att bli. På PayEx finns ingen färdig mall för hur din karriär kommer att se ut. Kanske vill du specialisera dig inom ett område eller satsa på att utvecklas inom ledarskap? Ett alternativ kan vara att utvecklas genom att bygga på en bred kunskap utifrån PayEx olika affärsområden.

Vi förväntar oss att du tar tillvara på de möjligheter som finns för att utveckla dig själv och din kompetens. Det gynnar dig och hjälper dig samtidigt att på bästa sätt bidra till PayEx affär.

St Hansplan 1
62188 Visby Vägbeskrivning info@payex.com +468202400 Se sida

København

Kejsergade 2
1155 København Vägbeskrivning info@payex.com +45 3312 1030 Se sida

Stockholm

Kungsgatan 36
111 35 Stockholm Vägbeskrivning info@payex.com +46 8 20 24 00 Se sida

Jobbar du redan på PayEx Sweden?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@payex.com
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor