Avdelning

Product

Connect

Product & Business Development  utgörs av ca 30 medarbetare fördelat över tre enheter stationerade i Sverige, Norge och Danmark. Enheterna är;
Product support, Commerce och Ledger & Factoring.

Tillsammans
med tvärfunktionella team med representanter från alla funktioner i PayEx organisation, tar vi på Product & Business Development fram de tjänster som IT ska utveckla, Sales ska sälja och Customer Operation ska leverera. Vi
ansvarar för PayEx totala produkt och tjänsteerbjudande och ser till att dem är konkurrenskraftiga och lönsamma. Ett uppdrag som innefattar förändring och avveckling av befintliga tjänster,
produkter och funktioner.

Baserat på en övergripande strategiinriktning och långsiktiga mål så är Product & Business Developments ansvar att konkretisera detta i specifika tjänstestrategier och roadmaps för att maximera den kommersiella och strategiska nyttan av rådande förutsättningar och tillgängliga resurser.

På PayEx gör vi det möjligt för våra kunder att betala och ta betalt, oavsett kanal eller betalsätt. Vi är med och driver utvecklingen framåt i vår bransch och vi strävar efter att alltid ligga i framkant. PayEx är arbetsplatsen där nutidens utveckling ger utrymme till innovation. Här ges
utrymme till att tänka nytt och ha ansvar under frihet.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Utveckling och karriär

Det är din drivkraft och dina intressen som är avgörande för hur din utveckling på PayEx kommer att bli. På PayEx finns ingen färdig mall för hur din karriär kommer att se ut. Kanske vill du specialisera dig inom ett område eller satsa på att utvecklas inom ledarskap? Ett alternativ kan vara att utvecklas genom att bygga på en bred kunskap utifrån PayEx olika affärsområden.

Vi förväntar oss att du tar tillvara på de möjligheter som finns för att utveckla dig själv och din kompetens. Det gynnar dig och hjälper dig samtidigt att på bästa sätt bidra till PayEx affär.

St Hansplan 1
62188 Visby Vägbeskrivning info@payex.com +468202400 Se sida

København

Kejsergade 2
1155 København Vägbeskrivning info@payex.com +45 3312 1030 Se sida

Stockholm

Kungsgatan 36
111 35 Stockholm Vägbeskrivning info@payex.com +46 8 20 24 00 Se sida

Jobbar du redan på PayEx Sweden?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@payex.com
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor